Κατάγματα μακρών οστών

Ως ΄κάταγμα΄ ορίζεται η διακοπή της ανατομικής συνέχειας ενός οστού. Μπορεί να προκληθεί είτε από άσκηση βίας, ή δευτερογενώς λόγω αλλοίωσης του οστού από άλλη πάθηση.

op hip fr

Κάταγμα του άνω τμήματος του μηριαίου οστού. Χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης προς αποφυγή επιπλοκών.

radius xray

Ακτινογραφία δεξιάς κερκίδας που απεικονίζει κάταγμα στη μεσότητά της. Τα οστικά τεμάχια πρέπει να έρθουν σε επαφή με ανάταξη και συγκράτηση (οστεοσύνθεση) για να ΄κολλήσουν΄.

Κατάγματα άλλων οστών

Τα κατάγματα των βραχέων οστών, απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία τόσο για τη διάγνωσή τους, όσο και για τη θεραπεία τους.

calc fra (2)

Κάταγμα αριστερής πτέρνης.

scaph fra

Κάταγμα του σκαφοειδούς οστού του δεξιού καρπού.