Ελάττωση της οστικής πυκνότητας

Η οστεοπόρωση είναι μεταβολική νόσος κυρίως των ηλικιωμένων γυναικών που ΄αποδυναμώνει΄ τα οστά. Ως προδιαθεσικός παράγοντας για τα λεγόμενα ΄οστεοπορωτικά κατάγματα΄, αποτελεί την κύρια αιτία για τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των ασθενών της τρίτης ηλικίας από ορθοπαιδική πάθηση.

op

Σταδιακή απώλεια της οστικής μάζας. Ο οστεοπορωτικός σπόνδυλος έχει υποστεί καθίζηση.

Οστεοπορωτικά κατάγματα

Ονομάζονται τα κατάγματα που προκαλούνται μετά από χαμηλής ενέργειας κακώσεις. Παρακάτω περιγράφονται οι συχνότερες εστίες οστεοπορωτικών καταγμάτων.

os rad fr

Κάταγμα του περιφερικού άκρου της κερκίδας

op hip fr

Κατάγματα του άνω τμήματος του μηριαίου οστού (ισχίο) που συμβαίνουν μετά από μία απλή πτώση στο έδαφος.

op spine fr

Οστεοπορωτικός σπόνδυλος που έχει υποστεί καθίζηση