Οστεοσύνθεση

Ως κάταγμα ορίζεται το “σπάσιμο” του οστού. Ανάλογα με το είδος του κατάγματος, η θεραπευτική μέθοδος μπορεί να είναι συντηρητική (εφαρμογή γύψου ή νάρθηκα), ή χειρουργική (οστεοσύνθεση – ήλωση). Στόχος της κάθε μεθόδου είναι η πώρωση του κατάγματος σε ανατομική συνέχεια.

radius xray

Κάταγμα δεξιάς κερκίδας με σημαντική παρεκτόπιση των οστικών τεμαχίων.

ulna fr

Οστεοσύνθεση ωλένης με πλάκα και βίδες.

Ακτινογραφία μετά από οστεοσύνθεση του αντιβραχίου.

Ενδομυελική ήλωση

Εναλακτική μέθοδος, η ενδομυελική ήλωση, λιγότερο επεμβατική, προτιμάται σε ορισμένες περιπτώσεις καταγμάτων μακρών οστών.

im nail tibia

Ενδομυελικός ήλος κνήμης.

tibia nail

Ακτινογραφία μετά από ήλωση κνήμης.

Εξωτερική οστεοσύνθεση

Η εξωτερική οστεοσύνθεση, με τις διάφορες μορφές και εφαρμογές της, διευρύνει το φάσμα των θεραπευτικών μεθόδων σε ορθοπαιδικούς ασθενείς με σοβαρές διαγνώσεις. Αντιμετώπιση συντριπτικών καταγμάτων υψηλής ενέργειας, χρόνιων οστικών λοιμώξεων, πλήρωση οστικών ελλειμάτων, που παλαιότερα οδηγούσαν σε χειρουργικούς ακρωτηριασμούς, καθώς και η διόρθωση του ανατομικού άξονα σε συγγενείς ή τραυματικές οστικές παραμορφώσεις και η διατατική ιστογέννεση, όλα πλέον αποτελούν θεραπευτικές προσεγγίσεις με καλή πρόγνωση και εντυπωσιακά αποτελέσματα.

ex fix 3

Κυκλική συσκευή εξωτερικής οστεοσύνθεσης εφαρμοσμένη σε μηριαίο οστό.

ex fix

Υβριδικό σύστημα αντιμετώπισης συντριπτικών ενδοαρθρικών καταγμάτων κνημιαίου πλατώ.

ex fix2

Μονόπλευρη εξωτερική οστεοσύνθεση μακρών οστών.

ex fix5

Εφαρμογή μονόπλευρου συστήματος εξωτερικής οστεοσύνθεσης με άξονα ολίσθησης για διατατική ιστογένεση μακρών οστών.