Όγκοι οστών

Οι οστικοί όγκοι παρατηρούνται σε όλες τις ηλικίες. Η διαγνωστική τους προσέγγιση τους πρέπει να είναι λεπτομερής και μεθοδική. Όπως όλοι οι όγκοι, μπορεί να είναι από ΄αθώοι΄ έως επικίνδυνοι ακόμα και για τη ζωή. Χρήζουν άμεσης εξέτασης από ορθοπαιδικό και όταν κριθεί απαραίτητο, χειρουργικής συνήθως θεραπείας.

tumor 3

Οστικός όγκος στο μηριαίο οστό. Η διάβρωση και η αλλαγή του σχήματος του οστού, είναι εμφανής

Όγκοι μαλακών ιστών

Οι όγκοι των άκρων μπορεί να αφορούν όλους τους ιστούς. Όσον αφορά την αντιμετώπισή τους, ισχύουν οι γενικές αρχές: κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, διαφοροδιάγνωση, σταδιοποίηση, παρακολούθηση ή θεραπεία.

lipoma

Εικόνα λιπώματος δεξιού ώμου. Ο καλοήθης αυτός όγκος προκαλεί μόνο αισθητικά προβλήματα.