Ασθενής γυναίκα 65 ετών, υπέστη κάκωση αριστερού αγκώνα συνεπεία πτώσης στο έδαφος από το ύψος της. Εξετάστηκε κλινικά και βρέθηκε να παρουσιάζει πέραν του πόνου, έντονο οίδημα και δυσκαμψία. Στη συνέχεια υπεβλήθη σε ακτινογραφία με την οποία διαγνώστηκε με συντριπτικό ενδοαρθρικό κάταγμα αγκώνος.  Πλάνο προτεινόμενης θεραπείας. Αρχικά εφαρμόστηκε βραχιονοπηχεοκαρπικός γυψονάρθηκας για έλεγχο του πόνου. Κατόπιν…

2014 © Copyright - Health Center Theme by Vamtam

For emergency cases        1-800-700-6200